Organisaties - Belangenbehartiging

Alzheimer Nederland

We behartigen de belangen voor mensen met dementie en hun naasten.

Amnesty International (Harmelen)

mensenrechtenorganisatie

Johan Frisolaan 12, Harmelen

Basis Inkomen Partij (BIP)

De Basis Inkomen Partij (BIP) richt zich op de uitroeiing van armoede en uitsluiting in de Nederlandse samenleving. We stellen ons ten doel mensen gewaar te maken dat het Basisinkomen een gereedschap is om mensen te helpen het belang te overwegen van het ondersteunen van mensen.

Hoefslag 36, Kamerik

Careyn Preventie en Welzijn

Careyn afd. Preventie en Welzijn. Regiepunt Materiele Hulpverlening

Bereikbaar maandag en donderdag van 9.00 tot 12.30 uur. Emailadres: SRWNoord@zuwe.nl
0651459693

Gaslaan 18, Maarssen

Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland

Patiëntenvereniging voor mensen met chronische darmziekten.

Houttuinlaan 4, Woerden

De Sleutelclub, Kamerik

"jongeren door middel van (technische) projecten met elkaar laten samenwerken, zodat ze elkaar leren respecteren en helpen,
ongeacht wie of wat ze zijn als ook wat ze wel of niet kunnen”

Nijverheidsweg 8, Kamerik

Diabetes Vereniging Nederland Regio Groene Hart

Voor iedereen met diabetes is er de DVN, de Diabetesvereniging Nederland. De DVN ondersteunt leden op allerlei manieren in hun strijd voor betere diabeteszorg en een betere kwaliteit van leven. Regionaal worden activiteiten georganiseerd om de leden conta

Dorcas Hulp en Ontwikkeling

Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46 om te zorgen voor armen en verdrukten, werkt Dorcas al 35 jaar aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika.
Dorcas in het kort
Dorcas is actief op het gebied van duurzame ontwikkeling, sociale zorg en rampenmanagement (preventie, voorbereiding, noodhulp en wederopbouw)
Dorcas heeft 166 projecten in 17 landen
Dorcas werkt samen met plaatselijke partnerorganisaties

Bedrijvenweg 3 3, Andijk

Hersenletsel.nl Utrecht en Gooi

Organiseren van lotgenotencontact en informatiebijeenkomsten over hersenletsel, behandeling en verzorging. Het ontwikkelen van hulpmiddelen

ME/CVS Stichting Nederland

De ME/CVS Stichting Nederland zet zich sinds 1987 in voor de versterking en verbetering van de positie van mensen met ME/CVS *. Dit doen wij door te streven naar brede (h)erkenning van de chronische ziekte ME/CVS, het bieden van (een platform voor) lotgenotencontact, als kenniscentrum bij te dragen aan het delen van informatie en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.

* ME/CVS staat voor Myalgische Encefalomyelitis, ook wel bekend als Chronisch Vermoeidheidsyndroom. ME/CVS is een chronische, ernstig invaliderende ziekte, met zeer diverse en complexe symptomen. Genezing is vooralsnog niet mogelijk, soms geven medicijnen verlichting. ME/CVS heeft een onvoorspelbaar en grillig verloop; elke dag kan anders zijn. Mensen met ME/CVS weten dus niet waar ze aan toe zijn.

Houttuinlaan 4 B, Woerden

Mimax Woerden

Een officieel erkend adviesorgaan voor de gemeente Woerden, dat gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen aan het gemeentebestuur, met name over zaken die het welzijn van de mens met een beperking aangaan.

De Veste 1, Woerden

Nederlandse Hartstichting Afd. Woerden

Fondsenwerving en belangenbehartiging i.v.m. hart-en vaatziekten.

Veldbloemenlaan 24, Woerden

Nederlandse Rode Kruis, afdeling Woerden

Onze missie is het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, het beschermen van levens en gezondheid en het waarborgen van respect voor de mens. Daartoe mobiliseren we de kracht van menslievendheid en solidariteit.

NFVN (NeurofibromatoseVereniging Nederland

Patientenvereniging voor mensen met neurofibromatose. Het is een progressieve aandoening. Rode draad door het leven is angst en onzekerheid over de progressie. Daarbij is veelal sprake van isolement t.a.v. ontsiering van het lichaam.

Sparrengaarde 10, Waddinxveen

Over Rood Coöperatie U.A.

Het begeleiden en ondersteunen van (ex-)ondernemers in financiële problemen en/of administratieve achterstanden of bedrijfsbeëindiging om financiële redenen.

Grebbeberglaan 15, Utrecht

Participatieraad Woerden

De Participatieraad is een onafhankelijk adviesorgaan van het College van Burgemeester en Wethouders en adviseert het College over alle zaken die te maken hebben met de uitvoering van het Sociaal Domein.

PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond afd. Oudewater

Door middel van haar inbreng in de Stichting Seniorenzorg Oudewater neemt zij deel aan de behartiging op gemeenteniveau.

Willeskop 154, Oudewater

Samen voor Woerden

Samen voor Woerden versterkt de lokale maatschappelijke organisaties door de inzet van bedrijfsvrijwilligerswerk. Wij maken bedrijven enthousiast voor, en betrokken met, de lokale samenleving. Maatschappelijke organisaties zijn: scholen, verenigingen, stichtingen, welzijnsorganisaties, verpleeghuizen etc.

Rietveld 120, Woerden

STERK Woerden

De gemeente Woerden kenmerkt zich door een sterke samenleving: een hecht netwerk van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. STERK Woerden werkt als lokale politieke partij aan het versterken van deze samenleving vanuit het motto ‘Samen sterk, samen Woerden’

Stichting Hope Alive Uganda

Hope Alive Uganda is een non-profit liefdadigheidsorganisatie die samenwerkt met gemeenschappen om via armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling, educatie en HIV/AIDS-preventieinitiatieven de zorg,
bescherming en ondersteuning van gemeenschappen in Oeganda te verbeteren. Het beoogde doel is het creëren en bevorderen van zelfredzaamheid en ondernemerschap.
De stichting werkt sinds vier jaar in het Kamuli district in Oeganda en is sinds 2010 ook werkzaam in Jinja. Zij legt zich toe op duurzame ontwikkeling van de gemeenschappen in die gebieden en initieert, begeleidt en coördineert trainingsprogramma’s op het gebied van onderwijs, gezondheid, landbouw en zelfredzaamheid

Stichting Verkeersregelaars Woerden

De stichting SVW bestaat uit enthousiaste vrijwilligers.
Deze vrijwilliges zijn allemaal bevoegd als verkeersregelaars.

De SVW is een zelfstandige stichting welke is aangesloten bij de KVK, en wordt erkend door de gemeente Woerden en Politie.

Wij bieden u geüniformeerde Verkeersregelaars voor alle situaties waar het verkeer tijdens evenementen geregeld moet worden.
De werkzaamheden van de verkeersregelaars zijn ter bevordering van de veiligheid voor iedere weggebruiker.

Stichting Villa Balans

Stichting Villa Balans bestaat sinds begin 2016 en heeft als doel partners van mensen met psychische klachten een gezicht en een steun in de rug te geven.

Joh. van oldenbarneveltlaan 30, Woerden

Syntus BV

Onze klanten zijn onze gasten, die wij graag op een ontspannen en veilige manier met onze bussen en treinen naar hun bestemming brengen. Dat vinden wij logisch. Het is onze ambitie om dit (on)gewoon goed te doen. Met het bieden van een veilige reis, up-to-date reisinformatie en een chauffeur

Unicef

Ieder kind een kans!

UW Ouderplatform

UW Ouderplatform is een platform van en voor ouders van kinderen met een extra ondersteuningsvraag.
Belangrijke onderwerpen zijn: passend onderwijs, jeugdhulp, sociaal domein, wet langdurige zorg, gezin en kind met een extra ondersteuningsvraag.

Het platform is actief in de regio Utrecht-west (Woerden, Oudewater, De Ronde Venen, Montfoort en Stichtse Vecht)
Ouders uit de regio kunnen aanmelden bij het oudernetwerk van UW Ouderplatform via de website. Andere belangstellenden kunnen aanmelden voor de nieuwsbrief via de website.

Vereniging Grondwater Woerden (GWW)

Bereiken van een goede en tijdige oplossing voor de grondwaterproblematiek in Schilderskwartier, bij voorkeur langs de weg van goed overleg met betrokken partijen.

VluchtelingenWerk Midden-Nederland

- Ondersteunen van asielzoekers in hun toelatingsprocedure
- Nieuwkomers coachen naar een zelfstandig bestaan
- Belangen van asielzoekers en vluchtelingen behartigen
- Draagvlakverbreding creëren door vluchtelingen onder de aandacht te brengen bij de samenleving

Telingstraat 2, Utrecht

VVN Harmelen

Verkeersveiligheid,regelen van verkeersbrigadiers en contact met verkeersouders

Standerdmolen 17, Harmelen

War Child

War Child zet zich in voor een beter leven van honderdduizenden oorlogskinderen. We helpen ze met het verwerken van hun ingrijpende ervaringen, het weer contact durven maken met andere mensen en het opbouwen van zelfvertrouwen.

Helmholtzstraat 61- G, Amsterdam

Vrijwilligershulp voor ú!

Vrijwilligersvacaturebank

Buurtmarktplaats

Vrijwilligersacademie

Maatschappelijke Organisaties