Organisaties - Natuur en milieu

IVN

Organiseren activiteiten op het gebied van natuur en milieu educatie.

Verlaat 15, Kamerik

Kinderboerderij Harmelen

Voor een nog op te starten kinderboerderij in Harmelen zijn wij op zoek naar vrijwilligers om een werkgroep te starten.

Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren

Mensen en dieren leven al duizenden jaren samen. Vaak omdat dieren een rol vervullen in het levensonderhoud van mensen, maar ook omdat zij gezelschap en plezier geven. Honden, katten, konijnen, cavia’s en paarden zijn voorbeelden van dieren die zo zijn aangepast aan een leven met mensen, dat zij in of rondom huis gehouden kunnen worden. Deze dieren werden in de loop van de tijd steeds afhankelijker van de mens.

Een goede omgang met huisdieren lijkt vanzelfsprekend in een beschaafd land als Nederland. Maar de realiteit ziet er vaak heel anders uit. Eenzaamheid, ondermaatse huisvesting, verkeerde voeding, te weinig lichaamsbeweging of te weinig aandacht veroorzaken problemen die zich uiten in afwijkend gedrag, vroegtijdige sterfte en ziektes. Ongewenste huisdieren belanden in het asiel of op straat, waar ze ziek worden en honger lijden. Andere dieren worden slachtoffer van mishandeling, soms met de dood tot gevolg. Of ze worden enkel gebruikt voor commerciële doeleinden, waarbij onvoldoende rekening wordt gehouden met hun belangen.

Met voorlichting en politieke lobby komt de Sophia-Vereeniging exclusief op voor de belangen van huisdieren. Hierin is zij in Nederland uniek. De strategie van de Sophia-Vereeniging is gericht op de aanpak van de zogenaamde Vijf O's: Onwetendheid, Onnadenkendheid, Onvermogen, Onverschilligheid en Onwil, die een verkeerde omgang met huisdieren veroorzaken.

Nieuwezijds Voorburgwal 153, Amsterdam

Kynologenclub

Wij geven trainingen aan bazen met hun honden van alle leeftijden en rassen. Van puppencursus tot oudere recreanten.
Al onze bestuursleden, trainers en barpersoneel zetten zich vrijwillig in voor de vereniging.

Waardsedijk 50, Woerden

NJR

Bij NJR werken ongeveer 30 jonge mensen en honderden vrijwilligers aan (media)campagnes en projecten voor jongeren. NJR geeft jongeren de kans om te laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen; of dat nou in hun buurt of bij de VN in New York is.

Daarnaast adviseert NJR overheden en allerlei andere organisaties over jeugdbeleid.

Kromme nieuwegracht 58, Utrecht

NME-Centrum InBredius

Bieden van informatie over natuur en milieu in Woerden en in het Brediuspark in het bijzonder dmv tentoonstellingen, exposities, excursies, lezingen e.d.

Kievitstraat 42, Woerden

Oortjespad, recreatieterrein

kinderboerderij

Oortjespad 1, Kamerik

Stichting de Kievit

De Kievit verzorgt natuur en milieu-educatie op zondagmiddagen en voor schoolklassen. Op het terrein bevindt zich een NME ruimte in een aantal arbeidershuisjes. In een grote boomgaard met oude rassen fruitbomen, een grote bloemweide en een historische groentetuin worden de excursies georganiseerd.

Haanwijk 5, Harmelen

Stichting Dierenhulp zonder Grenzen

het verbeteren van leefomstandigheden van dieren waar dit nodig is

Zuiderdiep 135, Valthermond

Stichting Dierenhulpverlening Woerden e.o.

Belangenbehartiging van dieren en hun welzijn bevorderen. Hulp aan dieren in de ruimste zin van het woord.

Stichting Groene Hart

De Stichting wil het karakter van het Groene Hart behouden, met al zijn cultuur-, natuur- landschaps- en natuurwaarden (art. 2 van de Statuten)

traverse NS Station Woerden, woerden

Stichting Hofstede Batestein

Het restaureren, exploiteren en in stand houden van het rijksmonument Hofstede Batestein, ook wel de Bredius boerderij genoemd.
Een en ander in samenhang met de doelstelling van Landgoed Bredius

Stichting Kat onder Dak

Opvang oudere, dakloze katten

s Gravensloot 101, Woerden

Stichting Kerngroep Bredius

De Kerngroep Bredius is een stichting met als doel: het behouden en versterken van landgoed Batestein (landgoed Bredius) in Woerden.
In dit streven worden wij gesteund door meer dan driehonderd donateurs en sympathisanten. In 1973 voorkwam de toen pas opgerichte Kerngroep Bredius de bouw van bungalows in het landgoed Batestein, het huidige landgoed Bredius. Daarna heeft de Kerngroep zich nog vele malen ingezet tegen bebouwing in en om het park en voor herstel van de boerderij: Hofstede Batestein.

Op initiatief van de Kerngroep ontstond Stichting Landgoed Bredius, dat sinds 2015 het beheer voert over het landgoed. Onze rol in dit initiatief is die van actieve partner en geweten/waakhond. Door onze geschiedenis en ervaring en door onze contacten zijn wij alert op de bedreigingen van het landgoed.

Voor informatie kunt u terecht bij de secretaris K. van Hoeij

Kievitstraat 11, Woerden

Stichting KonijnenBelangen

Stichting KonijnenBelangen (SKB) zet zich in voor het bevorderen van het welzijn van en vergroten van kennis over konijnen die als huisdier of anderszins gehouden worden en probeert meer begrip te kweken voor het karakter van dit dier. SKB tracht dit doel te bereiken door onder meer het vergaren van kennis over konijnen; het verschaffen van (medische, gedrags-)informatie over konijnen aan iedereen die met konijnen in aanraking komt; het informeren van het publiek door verspreiding van informatie; het informeren en activeren van lokale en landelijke overheden; en het ondersteunen van konijnenopvangen (asielen).

Stichting Landgoed Bredius

Stichting Landgoed Bredius is sinds 2015 de beheerder van landgoed Bredius. Het oogmerk van de stichting is duurzaam beheer en versterking van de recreatieve-, educatieve-, cultuurhistorische- en natuurwaarden van het landgoed.

Het beleidsplan van de stichting staat op www.landgoedbredius.nl

Kievitstraat 42, Woerden

Tuinderij De Groenteboer

Wij willen biologisch geteelde groenten, kleinfruit en bloemen toegankelijk maken voor een breed publiek. Ook willen wij mensen (weer) in contact brengen met de oorsprong van hun voedsel. We beogen een mooie plek te creëren op fietsafstand van Woerden waar het voor plant, mens en dier goed toeven is. We helpen mee de biodiversiteit in stand te houden door een grote diversiteit aan gewassen en ook historische groenterassen te gebruiken en het zaadgoed zo in stand te houden.

Mijzijde 6, Kamerik

Vogelopvang Utrecht

Een veilige haven bieden waar gewonde, zieke en verzwakte wilde vogels uit Utrecht en ruime omstreken kunnen herstellen en aansterken, waarna ze weer losgelaten worden in de vrije natuur.

Rotsoord 24 A, Utrecht

Vogelvereniging Avicultura Woerden

Het houden van vogels

Singel 43a, Woerden

Weidevogelbescherming Harmelen e.o. St

Beschermen van nesten en jonge vogels tijdens de noodzakelijke werkzaamheden van de boer op het land

Wereld Natuurfonds Regioteam Gouda

Natuurbehoud werkgebied ten westen van Utrecht, postcodes 2400-2429, 2460-2479, 2740-2899, alles AA-ZZ

Poldermolendreef 59, Gouda

Vrijwilligershulp voor ú!

Vrijwilligersvacaturebank

Buurtmarktplaats

Vrijwilligersacademie

Maatschappelijke Organisaties