Organisaties - Religie en levensbeschouwing

Parochie Pax Christi, geloofsgemeenschap st. Hippolytus te kamerik

De Parochie Pax Christi maakt deel uit van het Bisdom Rotterdam. De parochie heeft vier parochielocaties en staat onder leiding van een pastoor en pastoraal team en een parochiebestuur..

De Parochie Pax Christi wordt gevormd door de geloofsgemeenschappen Heilige Hippolytus Kamerik ● Onze Lieve Vrouw Geboorte Meije Zegveld ● St. Franciscus van Assisië Oudewater ● H. Bonaventura Woerden.

Missie
In de ontmoeting met mensen Gods liefde en Aanwezigheid ontdekken en ervaren als Bron van leven. De Pax Christi ziet in deze zin haar missie verwoord om samen een rooms-katholieke parochie te zijn. Door te verbinden, ontmoeten, leven, geloven en dienen wil de parochie dit verwezenlijken

mijzijde 132, kamerik

Plaatselijke Raad van Kerken

Overlegorgaan van kerken in de gemeente Woerden. Bevordert het onderlinge begrip. Voert taken uit die voor de afzonderlijke kerken lastig zijn.

Stichting Omroep Kerken Woerden (SOKW)

De aan de SOKW verbonden kerken in contact brengen en zo mogelijk houden met de inwoners van Woerden en omstreken.

Vrijwilligershulp voor ú!

Vrijwilligersvacaturebank

Buurtmarktplaats

Vrijwilligersacademie

Maatschappelijke Organisaties