Organisaties - Welzijn

's Heeren Loo

's Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen.

Op de woonlocatie Slingeraklaan 136 hebben de cliënten een matig tot ernstige verstandelijke beperking. De zorgvraag ligt bij het bieden van begeleiding van activiteiten. Belangrijke thema's in de begeleiding zijn de huiselijke sfeer, duidelijkheid en het zichzelf kunnen zijn van de cliënt. Het spreekt voor zich dat wij waarde hechten aan het creëren van een prettig, gezellig en veilig woon- en begeleidingsklimaat, waarin de cliënt zich thuis voelt.

Budgetkring Woerden

Meer met Minder.

De Budgetkring is een actieve werkgroep voor iedereen die zijn of haar leven op het gebied van financiën, welzijn en/of milieu wil verbeteren.
Niet alleen, maar met en voor elkaar.

Onder leiding van een getrainde kringbegeleider komt de groep een periode regelmatig bijeen. Deelnemers werken aan de hand van het lesboek "Gelukkig met Genoeg" en kiezen ook eigen thema’s.

Uit evaluatie blijkt dat actief meedoen in de Budgetkring deelnemers (geld)bewuster, sterker en positiever in het leven laat staan.

Het motto luidt dan ook: 'Goed met geld, Goed met groen en Goed in je vel'.

Buurtbusvereniging WIJ505

W-IJ 505 is de buurtbusvereniging Woerden – IJsselstein, binnen de openbaar vervoerwereld bekend als lijn 505. Ons doel is het ontsluiten en verbinden van de kernen langs een route tussen Woerden, Oudewater, Schoonhoven en IJsselstein door het uitvoeren van een busdienst.


Careyn Weddesteijn

Careyn Weddesteyn - voorheen Zuwe Zorg Centrum Woerden - is een verpleeghuis gelegen nabij het station van Woerden. Het verpleeghuis biedt dagelijkse zorg aan ca. 150 cliënten, die in huis wonen of verblijven. Daarnaast wordt er onder meer dagverzorging en dagbehandeling geboden aan cliënten van buiten.

Utrechtse straatweg 50, Woerden

De Hart en Vaatgroep

De Hart en Vaatgroep is opgezet voor en door mensen die zelf een hart- of vaatziekte hebben (gehad) of hun naasten. Ook mensen die (nog) niet ziek zijn en de risico’s uit eigen familie kennen, bijvoorbeeld bij erfelijk hoog cholesterol (FH) of de ziekte van Rendu Osler Weber, kunnen bij De Hart en Vaatgroep terecht.

Prinses Catharina-Amaliastraat 10, Den Haag

Dreams4You

De laatste droom verwezenlijken van mensen met een levensverwachting van minder dan 12 maanden.

Hart voor Woerden

Het aanjagen, faciliteren en ondersteunen van alle vormen van vrijwillige inzet in de gemeente Woerden

Meulmansweg , Woerden

Humanitas Chat

chatvrijwilligers bieden luisterend oor aan mensen in sociaal isolement. Laagdrempelig en anoniem. Dagelijks van 16 uur tot 22 uur.

Brouwerstraat 4, Almere

Inclusie Woerden

Inclusie Woerden is opgericht om mensen bewust te maken van de noodzakelijke toegankelijkheid. En dat doen wij door middel van bijvoorbeeld het inzetten van ervaringsdeskundige. Daarnaast is dit recht voor gehandicapten nu ook in de Nederlandse wet vastgelegd middels het “VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap”. Deze wet zorgt ervoor dat mensen met een beperking recht hebben om zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het openbaar vervoer te gebruiken en te werken.

Om dit in de praktijk te kunnen realiseren hebben wij mensen uit Woerden nodig die een handicap hebben en die duidelijk kunnen omschrijven waar zij tegen aanlopen en wat zij nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Deze info gebruiken wij dan weer om gedegen advies te geven aan bedrijven, gemeentelijke instellingen, verenigingen, etc. Uit deze info blijkt dan vaak wat  al wel toegankelijk is en wat niet en waar dus verbeteringen noodzakelijk zijn.

Het doel van Inclusie Woerden is om Woerden
voor iedereen toegankelijk te krijgen en te
houden.

Inloophuis 'Leven met kanker'

Inloophuis ‘Leven met kanker’ is een ontmoetingsplaats voor mensen met kanker en hun naasten.

Wilhelminaweg 12, Woerden

Inloophuis t Centrum

ontmoetingscentrum

Hoge Woerd 3a, Woerden

Kerk in de Buurtwinkel

Verkoop 2e handskleding

Havenstraat 6, Woerden

KMN Kind en Co

Opvang bieden aan kinderen voor ouders die werken en of studeren.

Kallameer 25, Woerden

KMN Kind en Co de Toverfontein

kinderopvang

Kallameer 2, Woerden

Kwadraad Buurtbemiddeling

Buren in staat stellen om met behulp van bemiddelaars zelf hun conflicten op te lossen

Maatschappelijke stage Woerden

Rembrandtlaan 2, Woerden

Nationaal Fonds Kinderhulp

400.000 kinderen in Nederland groeien op in armoede. Nationaal Fonds Kinderhulp vindt dat alle kinderen recht hebben op geluk. Dankzij onze vrijwilligers en donateurs helpen wij jaarlijks zo’n 90.000 kinderen. Deze kwetsbare groep moet niet de dupe worden van financiële beperkingen of problemen in de gezinssituatie. Ze moeten gewoon kind kunnen zijn. Daarom maakt Kinderhulp al sinds 1959 geluk mogelijk.

New Dutch Connections

New Dutch Connections (NDC) inspireert en motiveert (ex)asielzoekers om in zichzelf en in hun talenten te geloven door anderen te betrekken bij het realiseren van hun toekomstdromen. Belangrijkste doelstelling van NDC is jongeren te empoweren en economisch zelfredzaam te maken.

Godebaltkwartier 74, Utrecht

Palet Welzijn

Palet Welzijn biedt een kleurrijk palet aan activiteiten, diensten en ondersteuning om op eigen kracht mee te doen in de samenleving.

Antwerpseweg 7, Gouda

Peuterspeelzaal Het Visje

Het bieden van een plek voor peuters waar ze in een veilige omgeving laagdrempelig kunnen spelen en leren.

Plan Nederland

Plan is een internationale kindgerichte ontwikkelingsorganisatie die zich al 75 jaar inzet om de levensomstandigheden van meisjes en jongens in ontwikkelingslanden te verbeteren. Plan werkt aan een wereld waarin meisjes en jongens dezelfde rechten en kansen krijgen, zodat alle kinderen zich volledig kunnen ontwikkelen. Plan doet dit door het uitvoeren van projecten in 50 ontwikkelingslanden.

Stadhouderskade 60, Amsterdam

Prinses Beatrix Spierfonds

Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor de ruim 200.000 Nederlanders met een spierziekte. Het is ons doel om alle spierziekten de wereld uit te krijgen, ons middel is wetenschappelijk onderzoek. We financieren en stimuleren onderzoek naar genezing en, omdat dit vaak een lange weg is, ook naar de verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten nu.
We kunnen dit alles doen dankzij donaties en de inzet van vele vrijwilligers.

Javastraat 86, Den Haag

RPL Lokale Omroep Woerden

lokale radio omroep Woerden

Rubensstraat 1, Woerden

Scouting Willem Alexander

Kinderen al spelenderwijs verantwoord leren omgaan met elkaar, met de natuur en met de maatschappij

De Uithof 3, Harmelen

Speelotheek Woerden

De Speelotheek heeft als streven om aan zoveel mogelijk gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar gevarieerd speelgoed aan te bieden voor een termijn van drie weken per keer. De organisatie is geheel in handen van vrijwilligers en bestaat uit een zestal beleidsmedewerkers en ongeveer 20 medewerkers.

Tournoysveld 94, Woerden

Stichting Boogh Harmelen

zinvolle dagbesteding voor mensen met niet aangeboren hersenletsel,chronische ziekte en/of een lichamelijke beperking.

Hendriklaan 7, Harmelen

Stichting ELSA

aanbieden van activiteiten aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door lichamelijk-, verstandelijke-, psychische- en/of sociale problemen

Barwoutswaarder (op afspraak) 51, Woerden

Stichting Present Woerden

Stichting Present wil een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die deze hulp goed kunnen gebruiken.
Present werkt vanuit een christelijke visie. Vrijwilligers en hulpontvangers hoeven deze visie echter niet te onderschrijven als zij zich in willen zetten of hulp aanvaarden

Stichting Thuishuis Woerden

De Stichting Thuishuis Woerden zet zich in met opgeleide vrijwilligers voor alleenstaande ouderen die niet alleen willen wonen en/of dreigen te vereenzamen in de vorm van het Thuishuisproject. Het Thuishuisproject bestaat uit twee delen: het THUISBEZOEK, waar we alleenstaande ouderen opzoeken in wijk en buurt om hen over de drempel te verleiden om weer meer te doen! …en daarnaast realiseren wij het THUISHUIS, een kleinschalige woonvorm voor alleenstaande ouderen met een smalle beurs; een soort Studentenhuis voor ouderen!
Het vrijwilligerswerk is gericht op zelf- en samenredzaamheid en om op een gezellige manier samen oud te worden!

Stichting Vrienden van Vierstroom

De organisatie wil het welzijn bevorderen van de ouderen, die binnen de 15 locaties van Vierstroom wonen (Woerden e.o.)

Antwerpseweg 7, Gouda

Vrijwilligershulp voor ú!

Vrijwilligersvacaturebank

Buurtmarktplaats

Vrijwilligersacademie

Maatschappelijke Organisaties