Lancering Initiatievenkompas

gepubliceerd op ma 16 juni 2014

Initiatievenkompas wijst bewoners de weg!

Het initiatievenkompas is een online vraagbaak waar inwoners uit de gemeente Woerden met vragen over het opstarten of voortzetten van bewonersinitiatieven terecht kunnen.
Het initiatievenkompas wordt donderdag 19 juni om 16.00 uur officieel gelanceerd door wethouder Koster en Van Tuijl bij Welzijn Woerden, Rembrandtlaan 2.

Voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken is de betrokkenheid en inzet van burgers onmisbaar. Een bewonersinitiatief kan de leefbaarheid in de wijk verbeteren of eraan bijdragen dat mensen voor elkaar klaarstaan.
Er zijn veel burgers met waardevolle ideeën en initiatieven voor hun buurt of gemeente, maar niet alle initiatiefnemers weten hoe zij hun initiatief van de grond kunnen krijgen. Vragen zoals: ‘Hoe financier ik mijn initiatief?’,
‘Waar vind ik een locatie?’ Of ‘Hoe maak ik van mijn idee een concreet plan?’ komen vaak naar boven.

Naast Hart voor Woerden bieden onder meer de Gemeente Woerden, jeugd-punt en lokale fondsen in Woerden ondersteuning aan bewonersinitiatieven. Maar bij welke organisatie kun je nu terecht met welke vraag?
In het digitale initiatievenkompas zijn de mogelijkheden voor ondersteuning van bewonersinitiatieven in Woerden verzameld voor initiatiefrijke burgers. Op veelvoorkomende vragen is direct een pasklaar antwoord te vinden
of een verwijzing naar een instantie die hulp kan bieden. Voor overige vragen biedt de coördinator van Hart voor Woerden advies en ondersteuning.
Op deze manier gaan waardevolle ideeën of initiatieven van burgers niet verloren maar worden deze versterkt!

Het adres van de website is: www.hartvoorwoerden.nl/bewonersinitiatieven

 

Vrijwilligershulp voor ú!

Vrijwilligersvacaturebank

Vrijwilligersdiensten

Vrijwilligersacademie

Maatschappelijke stages Woerden