Voorbereiding voor de vijfde Woerdense Beursvloer in volle gang

gepubliceerd op do 4 juli 2013

Op 10 oktober a.s. wordt voor de vijfde keer de Woerdense Beursvloer gehouden. De organisatie is ook dit jaar in handen van Samen voor Woerden. Het eerste lustrumjaar van de Beursvloer belooft een feestelijke editie te worden.

Woensdag 19 juni jl. kwam de beursvloercommissie bij elkaar om ideeën en ervaringen van voorgaande edities uit te wisselen en met de voorbereidingen te beginnen.  De commissie werd letterlijk en figuurlijk warm welkom geheten door het maatschappelijk betrokken bedrijf D.A.R.E.!

D.A.R.E!! International faciliteert de Beursvloer

D.A.R.E!! International, opgericht in 1992, heeft een vaste plaats op de Nederlandse markt voor testen, adviseren, ontwikkelen, opleiden, onderzoeken en kalibreren, verworven. D.A.R.E!! biedt werkgelegenheid aan zo’n 45 medewerkers en draagt graag haar steentje bij aan de lokale samenleving. Zij stellen hun ruimtes beschikbaar en faciliteren de Beursvloer waar zo’n 300 deelnemers verwacht worden. Deze fantastische match met Samen voor Woerden kwam tijdens de vierde editie van de Beursvloer tot stand.

Wat houdt de Beursvloer in

Het concept is eenvoudig: wat een bedrijf beschikbaar heeft, is voor een maatschappelijke instelling zeer gewenst en andersom. Dus er wordt geruild op de beursvloer, maar geld is hierbij taboe. Het gaat om de inzet van menskracht, kennis en kunde, toegang tot netwerken, materiaal en faciliteiten. Bedrijven spreken hun financiële middelen niet aan, maar maken juist gebruik van andere mogelijkheden om iets voor hun directe samenleving te betekenen. Helpende Handen, Middelen & Materialen en Dubbel Genieten zijn hier de begrippen.

Het Woerdens Compliment 2013

Het compliment is bedoeld om het thema maatschappelijk betrokken ondernemen te stimuleren, andere ondernemingen te inspireren en daarbij de winnende onderneming in het zonnetje te zetten.De winnaar wordt op de Beursvloer beken gemaakt en krijgt een cheque uitgereikt t.w.v. 500,- euro die hij ter plekke kan gebruiken / toekennen aan het uitvoeren van een match op de beursvloer.

Opening door Burgemeester Molkenboer

De komende editie zal Burgemeester Victor Molkenboer de officiële opening verrichten: na het luiden van de gong vinden het lokale bedrijfsleven en de samenleving elkaar. De rol van de spreekstalmeester wordt weer in ere hersteld en social media zal een belangrijke factor zijn dit jaar.

Burgemeester Molkenboer: “Samen krijg je meer voor elkaar. In de Woerdense Samenleving is een fenomeen als de beursvloer bijna niet meer weg te denken. Wat je ook te bieden hebt als bedrijf of wat je ook vraagt als vrijwilligersorganisatie, het is altijd leuk met elkaars wereld kennis te maken en elkaar als mens te ontmoeten. Maar evenzo belangrijk is het feit dat er concrete bijdragen geleverd worden. De Beursvloer matcht bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zij leveren in natura diensten aan elkaar. Hoewel alles met gesloten beurzen gebeurt, vertegenwoordigen deze diensten een flink bedrag. Het afgelopen jaar werd dit op € 100.000,- geraamd”.

Vrijwilligershulp voor ú!

Vrijwilligersvacaturebank

Vrijwilligersdiensten

Vrijwilligersacademie

Maatschappelijke stages Woerden