Vrijwilligersorganisaties sociaal domein bundelen krachten

gepubliceerd op di 8 juli 2014

Welzijn Woerden heeft het initiatief genomen om met alle informele zorgvrijwilligersorganisaties een kort traject in te gaan om antwoord te krijgen op de vragen hoe zij hun krachten kunnen bundelen én hoe zij gefaciliteerd zouden willen worden. Jaarlijks verrichten immers ruim 1200 vrijwilligers van de betrokken organisaties ruim 100.000 uren vrijwilligerswerk.

In drie korte en krachtige bijeenkomsten zijn de organisaties tot een voorstel gekomen. De gezamenlijke notitie werd vandaag aan Wethouder Koster gepresenteerd, die op voorhand heeft aangegeven de uitkomst serieus te nemen.
In het voorstel pleiten de  organisaties voor een koepel als aanspreekpunt en aanjager voor onderwerpen die de individuele organisaties in zorg en welzijn overstijgen én voor de behartiging van de gemeenschappelijke belangen. 
De organisaties vragen de gemeente om erkenning en facilitering van de koepel als gesprekspartner voor de gemeente en voor organisaties in de formele zorg.  Voor de afzonderlijke organisaties staat voorop dat zij hun identiteit blijven behouden en de huidige subsidies gecontinueerd worden.
 

Gemeente Woerden bereidt zich voor op de enorme veranderingen in het sociale domein. Een sterke samenleving, informele burenhulp en vrijwilligersorganisaties in zorg en welzijn zullen een cruciale rol gaan spelen in onze participatiesamenleving.
             
Betrokken organisaties overhandigen voorstel aan Wethouder Koster
Inloophuis ’t Centrum, Alzheimer Café, Present, Handje Helpen, Rechts en Wetswinkel, De Mantelmeeuw, Inloophuis Leven met Kanker, UW Ouderplatform, Rode Kruis Woerden, Mimax, Voedselbank, RABW, Welzijn Woerden, Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart, NPV, Raad van Kerken, Autisme Informatie Centrum Woerden, Hart voor Woerden, Rode Kruis, Zonnebloem Harmelen, Zonnebloem Woerden, Stichting Jeugd- en opvanghuis De Meerpaal.

 

Vrijwilligershulp voor ú!

Vrijwilligersvacaturebank

Vrijwilligersdiensten

Vrijwilligersacademie

Maatschappelijke Organisaties