Vrijwilligersacademie

De vrijwilligersacademie heeft ook in 2018 voor alle vrijwilligers uit de gemeente Woerden een afwisselend aanbod aan interessante workshops en cursussen samengesteld. Er zit vast iets voor u bij!

Aanmelden kan via info@hartvoorwoerden.nl. Vermeld bij aanmelding altijd uw naam, emailadres, telefoonnummer, bij welke organisatie u vrijwilliger bent en de naam en datum van de cursus waarvoor u zich aan wilt melden. Deelname gaat op volgorde van aanmeldingen en de cursussen starten alleen bij voldoende deelname. Hiervan ontvangt u tijdig een bevestiging.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Ellen Vossen via info@hartvoorwoerden.nl of via 0348-421101.
----------------------------------------------------------------------------

Cursussen “Reanimatie & AED”

Altijd al willen leren reanimeren? Geef u dan nu op voor de Reanimatie en AED cursussen die Hart voor Woerden samen met Stichting Reanimatie Woerden organiseert in 2018.

De cursus bestaat uit 3 avonden van 19.30 tot 22.00 uur.

Vanwege de samenwerking tussen Stichting Reanimatie Woerden en Hart voor Woerden geldt voor alle inwoners van de Gemeente Woerden het kortingstarief van € 20,-.

Wij vinden het, net als u, belangrijk om zoveel mogelijk mensen te leren reanimeren en zo mensenlevens te redden. Dus kent u mensen in uw omgeving die graag een cursus willen volgen, vrijwilliger of niet, dan kunnen zij zich aanmelden via saskia@reanimatiewoerden.nl.

Vermeld bij aanmelding alstublieft naast uw naam, adres, emailadres, telefoonnummer, ook uw geboortedatum. Dit i.v.m. het te ontvangen certificaat.

De cursussen in 2018 zijn:

Woensdag 30 mei, 6 en 13 juni, Welzijn Woerden

Maandag 17 en 24 september, 1 oktober bij Synergos

Donderdag 8, 15 en 22 november, Welzijn Woerden

---------------------------------------------------------------------------

Workshop op 26 april: Goed voorbereid op de nieuwe privacy wetgeving

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywet in werking, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook uw vereniging heeft hiermee te maken. Bereid u goed voor en volg deze praktische workshop.

De bijeenkomst staat in het teken van praktische tips en tools om uw organisatie AVG-proof te maken. Ellen Vossen, coördinator van Hart voor Woerden en Ellen van der Ende, voorzitter van de Rechtswinkel in Woerden gaan met u door een eenvoudig stappenplan zodat u met veel praktische tips naar huis gaat.

U moet voldoen aan nieuwe wettelijke regels

De AVG geldt voor álle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Dus ook voor verenigingen en stichtingen. U moet voldoen aan nieuwe wettelijke regels over het opslaan, doorgeven en verwijderen van gegevens van uw leden en andere belanghebbenden. Dit vergt een goede voorbereiding.

Informatie en handvatten

Tijdens de workshop ‘Goed voorbereid op de nieuwe privacywet’ vertellen we hoe u zich op de nieuwe wet kunt voorbereiden. U krijgt praktische handvatten om zelf aan de slag te gaan. En voorbeelden en sjablonen die u zelf ook kunt gebruiken.

We gaan daarbij onder andere in op de volgende vragen:

- Wat verandert er onder de nieuwe wetgeving?

- Wat mag u wel en niet doen met (bijzondere) persoonsgegevens?

- Hoe voorkomt u een data-lek, en wat moet u doen als zich toch een data-lek voordoet?

Datum:  Donderdag 26 april

Tijd:      20.00 uur start tot max 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Locatie: Welzijn Woerden, Rembrandtlaan 2

Kosten:  De avond is gratis voor verenigingen, stichtingen en bewonersinitiatieven.

--------------------------------------------------------------------------

Veilig op pad met ouderen, Workshop Ergotherapie

Een ergotherapeut geeft praktische handvatten om beter om te gaan met beperkingen, ziekte, handicap of ouderdom. Zodat het dagelijks leven vergemakkelijkt wordt en mensen deel uit kunnen blijven maken van de maatschappij.

Als vrijwilliger help je mensen daarbij die dat niet zelfstandig kunnen. In deze workshop geven de ergotherapeuten Aline Smits en Jolanda Bakker van Ergotherapiepraktijk Woerden tips om mensen met een beperking zo goed mogelijk te helpen. In de workshop gaan we praktisch aan de slag en oefenen met handelingen als:

- Hoe kan iemand helpen bij het opstaan?

- Hoe kun je iemand die moeilijk loopt het beste ondersteunen?

- Hoe kan ik iemand helpen bij het opgaan van een trapje of bij het instappen van een auto of bus?

- Wat doe je als iemand gevallen is?

- Hoe kun je iemand helpen bij het aantrekken van een dikke winterjas?

- Hoe help ik iemand in een rolstoel?

- Hoe stimuleer je zelfstandig handelen van degene die je hulp biedt?

Ook willen we graag ingaan op jullie eigen vragen en handelingen die je moeilijk vindt.

Vermeld ze daarom al bij je aanmelding!

Datum:  Donderdag 24 mei

Tijd:       19.30 - 21.30 uur

Locatie:  Wijkcentrum De Plint, Jozef Israelslaan 20A in Woerden

Kosten:  Deelname is gratis

----------------------------------------------------------------------------

Workshop Meer invloed op anderen - begin bij jezelf!

Wie heeft het niet regelmatig? Je zit in een situatie waarin je het niet eens bent met bepaalde mensen, maar dat niet zegt omdat je bang bent dat de sfeer dan wordt verpest. Of je ergert je aan de bumperklever op de snelweg, de buurman, je collega. Je windt je op over het – in jouw ogen – onvolwassen of onprofessionele gedrag van een ander.

Hoe kun je nu handig, effectief en prettig met allerlei mensen omgaan, ook in lastige situaties? Dat ontdek je in deze workshop. Je leert met bewuste communicatie en inzicht in je eigen gedrag de relatie met een ander positief te beïnvloeden.

Centraal staat dat je altijd een keuze hebt in hoe je reageert in situaties die je overkomen. Je leert een handige formule toepassen om de interactie met de ander te beïnvloeden. Met behulp van veel voorbeelden en het bespreken van situaties leer je te krijgen wat je wilt, terwijl je de ander toch in zijn waarde laat.

Datum:   4 juni

Tijd:       19.30 - 22.00 uur

Locatie:  Wijkcentrum De Plint, Jozef Israelslaan 20A in Woerden

Kosten:  20 euro

Deze workshop wordt verzorgd door Els van Veen van TREASURE U, organisatiecoaching & personeelstraining.

-----------------------------------------------------------------------------

Workshop Gesprekstechnieken

Laat jij je weleens door iemand overrompelen in een gesprek of in een overleg? Kom je maar niet aan het woord? Wordt er veel bijgehaald waar jij het helemaal niet over wilde hebben en worden er geen besluiten genomen? En vind je het bijvoorbeeld lastig als iemand emotioneel wordt?
Tijdens de Workshop Gesprekstechnieken leer je op een leuke en ontspannen manier verschillende gespreksvaardigheden. Hiermee kun je een gesprek goed inhoud en richting geven.

Ook wordt aandacht besteed aan wat jou in de praktijk bezighoudt en krijg je veel tips. Of dat nu bv een 1 op 1 gesprek is of in een overleg.

Datum:    18 juni

Tijd:        19.30 uur - 22.00 uur

Locatie:   Wijkcentrum "De Plint", Jozef Israelslaan 20A in Woerden

Kosten:   20 euro

Deze workshop wordt verzorgd door Els van Veen van TREASURE U, organisatiecoaching & personeelstraining.

-----------------------------------------------------------------------------

Workshop Omgaan met conflicten en grensoverschrijdend gedrag

Agressie, wat is het eigenlijk? En, wanneer moet u er iets mee? Wat kunt u zelf doen om agressie, grensoverschrijdend gedrag en conflicten te voorkomen? In deze workshop krijgt u praktische handreikingen om te reageren op conflicten en (potentieel) agressieve situaties.

Ontdek hoe u op een totaal andere manier in een situatie kan reageren en wat het effect daarvan is. U leert werken aan het oordeelloos en open contact maken met anderen om escalatie te voorkomen.

Daarna gaan we in de workshop met elkaar de confrontatie aan om te ervaren hoe het is als er agressie op je afkomt. Mede door de vernieuwende combinatie van theorie met praktische oefeningen uit de krijgskunst aikido, is de workshop een bijzondere en plezierige beleving.

Centraal staat het ontwikkelen van de juiste geesteshouding om conflict- en geweldsituaties te de-escaleren. En de ervaring om elkaar ondanks het conflict toch te ontmoeten!

Datum:   Maandag 25 juni

Tijd:       19.30 uur - 22.00 uur

Locatie:  Wijkcentrum de Plint, Jozef Israelslaan 20A in Woerden

Kosten:  15 euro

Vrijwilligershulp voor ú!

Vrijwilligersvacaturebank

Buurtmarktplaats

Vrijwilligersacademie

Maatschappelijke Organisaties