Bewonersinitiatieven

Hart voor Woerden biedt – vraaggericht- (lichte) ondersteuning aan bewonersinitiatieven en vrijwilligersorganisaties. Uitgangspunt: de vrijwilligersgroep blijft altijd zelfstandig.

De ondersteuning kan bestaan uit:

  • inhoudelijke ondersteuning bij het uitwerken van een idee of plan
  • optreden als tijdelijk ‘sparringpartner’ om uw idee of plan verder te ontwikkelen of bij problemen
  • advies en informatie voor het vinden van benodigde middelen (o.a. geld, huisvesting)
  • optreden als rechtspersoon bij het aanvragen van donaties en subsidies bij fondsen
  • (tijdelijk) faciliteiten bieden (zoals vergaderruimte, gebruik kopieermachine)
  • overige vragen

Meer informatie en voor het maken van een afspraak:

Ellen Vossen, 0348 - 42 11 01, e.vossen@hartvoorwoerden.nl.

 

Om inwoners te ondersteunen bij het opzetten van een initiatief, is een initiatievenkompas ontwikkeld.

Initiatievenkompas
Een initiatievenkompas is een online vraagbaak voor actieve burgers in Woerden. Onderstaand treft u antwoorden op veelvoorkomende vragen of een directe verwijzing naar de juiste instantie.

 

Vrijwilligershulp voor ú!

Vrijwilligersvacaturebank

Vrijwilligersdiensten

Vrijwilligersacademie

Maatschappelijke stages Woerden