Welke mogelijkheden zijn er voor financiële ondersteuning van mijn initiatief?

Soms zijn financiële of andere middelen nodig om uw bewonersinitiatief tot een succes te maken. Hieronder treft u verschillende mogelijkheden aan om een beroep te doen op;

Geen stichting of vereniging, wel financiering aanvragen?
Om als initiatiefnemer een aanvraag te doen bij een fonds of organisatie is het in de meeste gevallen een voorwaarde om een stichting of vereniging te zijn (een rechtspersoon). Initiatiefnemers zijn in veel gevallen (nog) geen officiële organisatie. Als u toch een aanvraag wilt doen bij een fonds, dan kan Welzijn Woerden in sommige gevallen als penvoerder dienen bij de aanvraag. Als u meer informatie wilt over deze mogelijkheid, dan kunt u contact opnemen met Hart voor Woerden.

Contactpersoon
Ellen Vossen
E: e.vossen@hartvoorwoerden.nl
T: 0348-421101

 

Vrijwilligershulp voor ú!

Vrijwilligersvacaturebank

Vrijwilligersdiensten

Vrijwilligersacademie

Maatschappelijke stages Woerden