Karels verhaal

Coachkinderen helpen: prachtig werk! Vier jaar geleden werd de Woerdense tak van het landelijke Coach4you opgezet. Deze organisatie helpt leerlingen met de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs. Het is niet zozeer bijles of huiswerkbegeleiding, maar vooral gericht op het welzijn van de coachkinderen. Zij zorgen dat de kinderen, coachkinderen genoemd, zelfverzekerd en met een goed gevoel beginnen aan hun middelbare school. Karel raakte al vroeg betrokken bij Coach4you. Sterker nog: hij werd de allereerste vrijwillige coach van de Woerdense afdeling! “Ik zocht na mijn pensionering een zinnige vrijetijdsbesteding en kwam toevallig een oproepje tegen in de Woerdense Courant van Coach4you. Ik heb gereageerd en werd zodoende de eerste Woerdense coach. Inmiddels is Coach4you flink gegroeid in Woerden. We hebben een stuk of vijftien coachkinderen en ongeveer evenveel coaches. De coachkinderen worden aangemeld bij Coach4you om uiteenlopende redenen. Ik heb bijvoorbeeld coachkinderen gehad die net in Nederland kwamen wonen vanuit landen als Somalië of Syrië. En sommigen hebben gedragsproblematiek. Wij helpen hen met het succesvol doorlopen van de brugklas: toch wel een van de meest vormende jaren in de ontwikkeling van een kind.” Ik kom nog weleens oud-coachkinderen tegen en die zeggen heel vrolijk gedag! “Als coach begeleid ik één coachkind gedurende het hele schooljaar. Soms wat langer, soms een stuk korter. Dat ligt maar net aan wat het kind nodig heeft. Ik help hen in die tijd met het wennen aan de middelbare school. Het is veel wat er op een kind van elf of twaalf jaar afkomt: nieuwe vakken, wisselende docenten, wisselende lokalen. Dat kan tot onrust leiden. En neem daarnaast het sociale aspect. Hoe gaat het kind om met pesten? Wat kan het kind eraan doen als het geen aansluiting vindt met andere kinderen? Ik kom elke week een uurtje bij mijn coachkind langs en dan bespreken we even wat er speelt op al die verschillende vlakken. Zo bouw je trouwens echt een band op met het kind. Je bent in die zin als coach ook een soort vertrouwenspersoon. Wat zeker ook leuk is. Ik kom nog weleens oud-coachkinderen tegen en die zeggen heel vrolijk gedag!” Coach4you kan nieuwe coaches gebruiken om nóg meer kinderen te kunnen helpen. Lijkt het jou leuk om kinderen te begeleiden bij de overstap van de basisschool naar de middelbare school? Meld je aan door te mailen naar coach4you@gildewoerden.nl (Gerard Middelkoop). Of lees meer informatie over de organisatie op de landelijke website: www.coach4you.org. Deel deze verhalen en inspireer anderen om ook te helpen! Facebook Twitter LinkedIn Whatsapp Forward

Lees het verhaal

Geïnspireerd...?

Meld je aan

Meer inspiratie?

Bekijk alle verhalen