Maatschappelijke organisaties

Hart voor Woerden geeft een overzicht van maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de Woerdense samenleving.

Kunst en cultuur

In deze categorie presenteren organisaties zich die zich inzetten op het gebied van kunst en cultuur. Van muziekverenigingen, historische kringen, en poppodia tot straattheater en musea.

(27 organisaties)

Zorg en hulpverlening

In deze categorie vind je organisaties die zich inzetten op het brede gebied van zorg en hulpverlening. Meldpunten vrijwilligerswerk, steunpunten mantelzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en organisaties die preventief werken.

(70 organisaties)

Natuur en milieu

Organisaties die zich inzetten op het gebied van natuur en milieu presenteren zich in de categorie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het dierenasiel, landschapsbeheer, milieueducatie, dierenambulance, weidevogelsvereniging en de kinderboerderij.

(24 organisaties)

Sport en recreatie

In de categorie sport en recreatie vinden we organisaties die actief zijn op dit gebied: voetbalvereniging, scoutinggroepen, speeltuinwerk en vele andere verenigingen die sport en recreatie activiteiten organiseren.

(24 organisaties)

Religie en levensbeschouwing

In deze categorie presenteren organisaties zich die zich inzetten vanuit een bepaalde religie of levensbeschouwing. Hierin vind je verenigingen en stichtingen die zich vanuit humanistische, religieuze of andere levensbeschouwing organiseren.

(3 organisaties)

Belangenbehartiging

Organisaties die de belangen behartigen van een of meerdere groepen in onze samenleving presenteren zich in deze categorie. Dit kunnen zijn: zelforgansaties van allochtonen, vrouwen, jongeren, uitkeringsgerchtigen enzovoorts.

(34 organisaties)

Welzijn

Het bevorderen en versterken van het welzijn van burgers is het doel van de organisaties die zich presenteren in deze categorie. Zij zetten zich in voor integratie, participatie en zelfredzaamheid van burgers. Denk hierbij aan: buurt- en clubhuiswerk, meiden- en jongerencentra, organisaties voor ouderen en vrijwilligers.

(48 organisaties)

Ideeël

Organisaties die zich vanuit een bepaald ideaal inzetten voor de samenleving presenteren zich hier. Het gaat om een breed scala van organisaties.

(17 organisaties)

Toerisme

Organisaties die zich inzetten voor toerisme vind je in deze categorie.

(8 organisaties)

Onderwijs

Scholen en alle andere aan onderwijs gerelateerde organisaties.

(13 organisaties)

Vrijwilligershulp voor ú!

Vrijwilligersvacaturebank

Vrijwilligersdiensten

Vrijwilligersacademie

Maatschappelijke stages Woerden