Informatie voor leerlingen en ouders

Jouw hulp en inzet doen er toe!

Tijdens MaS krijg je de kans om te ontdekken hoe leuk het is om je in te zetten op plekken waar ze jouw hulp goed kunnen gebruiken; in de buurt, op een club, binnen een vereniging of bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis. Heb je het filmpje over MaS in Woerden al gezien?

De voordelen van MaS voor jou én voor je omgeving

- Jij maakt kennis met vrijwilligerswerk. Je werkt met mensen die je normaal misschien niet zo
  snel ontmoet. Je helpt anderen. Je ontdekt dat je inzet belangrijk is.
- Organisaties krijgen tijdelijk een nieuwe vrijwilliger. Ze krijgen van jou ook nieuwe ideeën.
  Door jouw hulp kunnen (extra) activiteiten worden uitgevoerd voor de samenleving.

Wat verwachten we van jou?

Zit je op het Kalsbeek College, dan loop jij maatschappelijke stage in het derde leerjaar. Zit je op Minkema College (locatie Minkemalaan), dan doe jij deze stage in het vierde leerjaar.

Het aantal uren MaS is vastgesteld op 30. Genoemde scholen hebben bepaald dat alle maatschappelijke stages buiten schooltijd, in de weekenden of tijdens vakanties uitgevoerd worden.

Je mag zelf kiezen op welke manier jij deze 30 uur wilt indelen. Kies jij ervoor om alle uren bij eenzelfde stagebieder uit te voeren of heb je een voorkeur voor meerdere korte stages bij verschillende organisaties? Aan jou de keuze!

Hoe vind je een leuke stage?

Een positieve ervaring met MaS heb je voor een groot deel zelf in de hand! De scholen stimuleren je om zoveel mogelijk zelf een stageplaats te regelen. Deze moet wel aan dezelfde voorwaarden voldoen als alle andere stages.

In de stagebank MaS Woerden doe je misschien leuke ideeën op of vind je een stage die jou op het lijf geschreven is. Alle stages in de stagebank zijn goedgekeurd door de stagemakelaar.

Maatschappelijke stage is geen beroepsstage

Het verschil tussen een maatschappelijke stage en een beroepsstage is niet voor iedereen even duidelijk. Bij een beroepsstage doe je werkervaring op, en ontwikkel je specifieke vaardigheden om een beroep te kunnen uitoefenen. De maatschappelijke stage heeft als doel jou inzicht, kennis en begrip te bieden over ontwikkelingen in de samenleving.

'Een maatschappelijke stage doe je voor een ander en een beroepsstage doe je voor jezelf'
(uitspraak van een leerling).

Vrijwilligershulp voor ú!

Vrijwilligersvacaturebank

Vrijwilligersdiensten

Vrijwilligersacademie

Maatschappelijke stages Woerden