Informatie voor organisaties

De jongeren van vandaag zijn uw vrijwilligers in de toekomst

Het doel van MaS is jongeren tijdens hun schooltijd kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. Zij worden uitgedaagd om zichzelf vrijwillig in te zetten voor hun leefomgeving of anderen. Uw organisatie kan onze jongeren deze mooie kans geven! Door hen een maatschappelijke stageplaats in uw organisatie te bieden, laat u ze immers een waardevol aspect van de samenleving ontdekken. Tegelijkertijd creëert u met het binnenhalen van leerlingen ook kansen voor uw organisatie: u investeert vandaag in de vrijwilligers van de toekomst!

Hoe is MaS georganiseerd op de Woerdense scholen?
De Woerdense scholen hebben ervoor gekozen om alle maatschappelijke stages buiten schooltijd en in de vakanties uit te voeren. Jaarlijks doen circa 1100 leerlingen een MaS van 30 uur.

Wat kan ik verwachten van de maatschappelijk stagiair?

De stagiair kiest een maatschappelijke stage uit het aanbod op de digitale stagebank MaS of  gaat zelf op zoek naar een maatschappelijke stage.
Tijdens het kennismakingsgesprek of anders uiterlijk op de eerste stagedag, neemt de stagiair een stagecontract mee. Wij gaan ervan uit dat u dit contract ondertekent en meegeeft aan de leerling.
Na afloop van de stage ondertekent u een beoordelingsformulier, inclusief vermelding van het daadwerkelijke aantal uren maatschappelijke stage.

De stagemakelaar
In de gemeente Woerden is de makelaarsfunctie ondergebracht bij Welzijn Woerden. Stagemakelaar Ellen Vossen informeert en adviseert scholen, stagebiedende organisaties en andere betrokken partijen over MaS. Als stagebiedende organisatie kunt u bij haar terecht voor:

  • Informatie over MaS en het samenwerkingsverband in de regio
  • Advies over geschikte stageopdrachten
  • Trainingen of workshops inzake het begeleiden en behouden van jongeren tijdens de MaS
  • Ondersteuning bij het aanbieden van stages via de stagebank MaS

Wat wordt van organisaties verwacht?

Zorg voor een enthousiaste en betrokken begeleider.
Weet wat MaS inhoudt, wat de voorwaarden zijn en welke werkzaamheden de leerlingen kunnen verrichten.
Zorg dat u vooraf weet welke leerlingen stage komen lopen.
Geef de leerlingen een kleine introductie over uw organisatie.
Zoek uit wat zij van uw organisatie (en van de MaS) verwachten.
Wees duidelijk in wat u van hen verwacht.
Maak praktische afspraken; Bij wie kunnen ze terecht als er problemen zijn? Wat moeten leerlingen doen als ze ziek zijn?
Vraag leerlingen, zowel tijdens als na afloop, naar hun ervaringen.

Vrijwilligershulp voor ú!

Vrijwilligersvacaturebank

Vrijwilligersdiensten

Vrijwilligersacademie

Maatschappelijke stages Woerden