Voorwaarden MaS

Een maatschappelijke stage voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Er wordt geen financiële vergoeding geboden.
  • De stagebieder komt uit de non-profit sector, met uitzondering van organisaties die een project organiseren in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen.
  • Er is een stagebegeleider vanuit de instelling aanwezig.
  • De stage bestaat niet uit mantelzorg voor familie of vrienden.
  • De stage traint sociale vaardigheden.
  • De stage is actief (een opdracht uitvoeren), niet passief (meelopen).
  • De stage sluit aan bij het niveau en het talent van de leerling.
  • Er wordt geen gevaarlijk, risicovol werk uitgevoerd.

Vrijwilligershulp voor ú!

Vrijwilligersvacaturebank

Vrijwilligersdiensten

Vrijwilligersacademie

Maatschappelijke stages Woerden