Persbericht wijziging koers Welzijn Woerden

gepubliceerd op do 14 februari 2019

De gemeente heeft nieuw beleid. Welzijn Woerden en de gemeente hebben daarom nieuwe afspraken met elkaar gemaakt. Het resultaat is dat de dienstverlening van Welzijn Woerden anders wordt georganiseerd in de loop van dit jaar.

Eén van de belangrijkste nieuwe afspraken is dat de gemeente meer in wil zetten op ‘preventie’. In nauw samenspel met vrijwilligers(organisaties) in de gemeente gaan wij vanuit het principe ‘samenkracht’ een impuls geven aan onder andere het verbinden van vrijwilligers aan vrijwilligersorganisaties, vragen van inwoners over vrijwillige inzet en het opleiden en waarderen van vrijwilligers. Dit gaan we doen onder de naam van ‘Hart voor Woerden’. De vrijwilligersdiensten zoals Graag Gedaan, Plusbus, Thuisadministratie, Telefooncirkel, Bij Rembrandt en Op de koffie zijn een onderdeel van het aanbod van Hart voor Woerden.

Woerden Wijzer

Zoals u wellicht al hebt vernomen gaat WoerdenWijzer een ontwikkeling doormaken waardoor zij ondersteuning dichtbij gaat bieden aan de inwoners uit Woerden. Een mooie ontwikkeling die de inwoners ten goede komt. De welzijnscoach en de mantelzorgondersteuning gaan daarbij aansluiten. In de komende periode zult u onze collega’s zien werken vanuit WoerdenWijzer.

Beweegteam

Ook het ‘Beweegteam’ gaat een ontwikkeling doormaken. Samen met de sportorganisaties, scholen en cultuurorganisaties wordt een programma ontwikkeld voor het nieuwe schooljaar en de organisatie die daar bij hoort wordt in de komende maanden opgezet.

Nieuwe naam

Het bovenstaande betekent dat de Stichting Welzijn Woerden medio dit jaar haar naam gaat wijzigen in Hart voor Woerden en dat het beweegteam een eigenstandige stichting wordt.

Huizen van Woerden

De gemeente ontwikkelt op dit moment beleid rondom het welzijnswerk in de wijken en dorpen (Sociaal Werken in de Wijk). Een onderdeel daarvan zijn de Huizen van Woerden. Dit zijn plekken in de wijk waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en zelf activiteiten kunnen organiseren. De ontwikkelingen van de locaties zoals bijvoorbeeld De Plint, De Cope, Dorpshuis Harmelen en Milandhof worden door de gemeente in nauwe samenwerking met de organisaties op die locaties en met inwoners en vrijwilligers, opgepakt.

Toekomst

Wij realiseren ons dat we hiermee een tijdperk Welzijn Woerden afsluiten en dat we een grote stap nemen door onze organisatie op deze wijze te laten aansluiten op de koers van de gemeente. Door onszelf op bovengenoemde wijze in te richten leggen we met elkaar een mooie basis voor de toekomst om op door te bouwen samen met u.

Team Welzijn Woerden

Vrijwilligershulp voor ú!

Vrijwilligersvacaturebank

Vrijwilligersdiensten

Vrijwilligersacademie

Maatschappelijke stages Woerden