Stichting de Mantelmeeuw

Adres
Meeuwenlaan 14
Vestigingsplaats
Woerden
Telefoon
Toon telefoonnummer
E-mail
Toon e-mailadres
Website
http://www.demantelmeeuw.nl
Omschrijving
Stichting De Mantelmeeuw geeft hulp en ondersteuning aan mensen van wie
duidelijk is dat zij binnen afzienbare tijd zullen sterven.
De inzet van deskundige vrijwilligers vindt plaats in de thuissituatie, het verpleeghuis of in hospice De Mantelmeeuw. Getraind en ervaren als zij zijn staan ze de
stervende medemens bij in hun laatste levensfase, maar ook hun naasten daar
waar nodig. Aandacht, nabijheid en een luisterend oor vormen de
sleutelwoorden in hun activiteiten. Dat kan thuis, één of meer dagdelen per
week, of in het hospice dat door het streven naar huiselijkheid ook wel een
‘bijna thuis-huis’ genoemd wordt.

Het werk van Stichting de Mantelmeeuw is een aanvulling op de beroepsmatige
thuiszorg. De medisch eindverantwoordelijke blijft de huisarts.
Afbeelding over Bijzonder en toch heel gewoon;De Mantelmeeuw
Woerden-Midden

Bijzonder en toch heel gewoon;De Mantelmeeuw

Stichting de Mantelmeeuw

Misschien wel één van de mooiste ervaringen die je toe kan voegen in je leven. Vrijwilliger zijn bij de Mantelmeeuw is zeer betekeni...

Organisatie logo Stichting de Mantelmeeuw