Informatie MaS

Instrumenten om MaS-stagiairs blijvend te boeien voor vrijwilligerswerk gebundeld in toolkit!

Hoe kun je de MaS-stagiair van nu, interesseren voor vrijwilligerswerk in de toekomst? Hoe enthousiaster de stagiairs over MaS zijn, hoe groter de kans dat ze zich later ook vrijwillig inzetten. Om de stagiair blijvend te boeien voor vrijwilligerswerk hebben jongeren zelf een aantal knelpunten opgelost in het project HELDEN na MAS.

Jongeren kunnen zelf het beste aangeven waarom zij zich in blijven zetten voor vrijwilligerswerk en waarom niet. 33 jongeren hielden een peerraadpleging: zij stelden in HELDEN na MAS (deels) zelf een vragenlijst op over het doen van vrijwilligerswerk na de maatschappelijke stage. In totaal namen zij de vragenlijst af bij 312 jongeren. De jongeren kwamen zo tot een verzameling knelpunten uit de eerste hand:

  • Jongeren hebben een negatief beeld van vrijwilligerswerk. Dit komt omdat vrijwilligerswerk niet past bij de leefwereld van jongeren.
  • Stagebieders en jongeren weten elkaar niet te vinden omdat de verwachtingen van jongeren en stagebieders niet op elkaar aansluiten.
  • Stagebieders hebben geen goed beeld van wat jongeren belangrijk vinden in vrijwilligerswerk.
  • Er is te weinig contact voorafgaand aan de stage tussen school, leerling en stagebieder.
  • Jongeren hebben geen goed beeld van wat de maatschappelijke stage inhoudt. Zij worden niet goed geïnformeerd door docenten.

De jongeren bedachten samen met maatschappelijk makelaars (stagemakeraars) en vrijwilligersorganisaties tientallen oplossingen voor de knelpunten. De beste oplossingen zijn omgevormd tot 4 instrumenten;
1) de Lipdub (CD rom)
voor een positiever beeld en hipper imago van vrijwilligerswerk
2) Spiekbriefje voor stagebieders (ansichtkaart)
zodat verwachtingen van jongeren en stagebieders beter op elkaar aansluiten

Keuze:
- Weet waarom je jongeren aan je organisatie wilt binden
- Communiceer deze redenen naar de jongeren
- Zorg voor openheid en duidelijkheid over die motivatie
Uitdaging:
- Haal de jongeren gedoseerd uit hun comfortzone
- Dit geeft de jongere meer eigenwaarde
- Hierdoor blijft de stage als herinnering beter hangen
Erkenning/waardering:
- Spreek uw waardering uit!
- Als een jongeren zich gewaardeerd voelt, verbindt hij/zij zich sneller aan de organisatie
Kaders:
- Geef duidelijke aanwijzingen
- Denk vanuit het puberbrein  dat niet altijd overziet wat er moet gebeuren
Begeleiding:
- Stel iemand beschikbaar die gemotiveerd is jongeren te begeleiden
- Evalueer met de jongere: leerzaam voor de jongere én de organisatie


3) Behoeften van jongeren in beeld gebracht (ansichtkaart)
voor een goed beeld van wat jongeren belangrijk vinden in vrijwilligerswerk
4) Presentatie van jongeren (CD rom)
zodat jongeren goed geïnformeerd worden door docenten over wat de maatschappelijke stage inhoudt.

Bovengenoemde instrumenten zijn onderdeel van de toolkit evenals een brochure met daarin de uitkomsten van de peerraadpleging en alle oplossingen die genoemd zijn.
De toolkit is bedoeld voor stagemakelaars. Zij kunnen de toolkit inzetten op scholen en bij stagebiedende organisaties. Voor meer informatie over het project en/of de toolkit kunt u contact opnemen met stagemakelaar Ellen Vossen via 06 - 21169074 of per mail: e.vossen@hartvoorwoerden.nl

Vrijwilligershulp voor ú!

Vrijwilligersvacaturebank

Vrijwilligersdiensten

Vrijwilligersacademie

Maatschappelijke stages Woerden