Sint Franciscusstichting

Sint Franciscus Stichting

De "Sint Franciscus stichting" werd 21 november 1922 opgericht met als doel de R.K. ziekenverpleging voor Woerden te verzorgen en daarnaast goede doelen te steunen voor de kerkelijke gemeenschap

De Sint Franciscus Stichting kocht als belegging onroerend goed en grond. Onder andere de boerderij "de Willemshoeve" is eigendom van de Stichting.  De activiteiten van de Stichting zijn er tegenwoordig op gericht om goede doelen te kunnen steunen volgens vastgestelde doelstellingen.

Deze doelstellingen zijn gericht op het ontwikkelen, stimuleren of uitvoeren van projecten aangaande:
•  De katholieke gemeenschap en in het bijzonder de Bonaventura parochie te Woerden
•  Algemeen of maatschappelijk nut, zoals onderwijs en gezondheidszorg,
•  Kunst en cultuur,
•  Sport & spel,
•  Onderzoek.
De projectaanvragen dienen gericht te zijn op onderwerpen, die vallen binnen of aansluiten bij de doelstelling van de Sint Franciscus Stichting. Gehonoreerde projectaanvragen komen zoveel mogelijk uit Woerden en directe omgeving.

Toetsing
Na het ontvangen van de schriftelijke vraag om subsidie of donatie, wordt het verzoek besproken door de bestuursleden van de Sint Franciscus Stichting. Het verzoek wordt getoetst aan uitgebreide beoordelingscriteria. De aanvrager wordt hierna op de hoogte gesteld van de uitslag.

Projectaanvragen voor subsidie of donatie kunnen worden gericht aan het bestuur van de Sint Franciscus Stichting via post:
Sint Franciscus Stichting
Utrechtsestraatweg 50, 3445 AS Woerden
http://www.sintfranciscusstichting.nl
of mail: info@SintFranciscusStichting.nl

Eventueel kunt u bellen voor informatie via telefoonnummer: 0348-573298.

Vrijwilligershulp voor ú!

Vrijwilligersvacaturebank

Vrijwilligersdiensten

Vrijwilligersacademie

Maatschappelijke stages Woerden